Roen Est

Roen Est is een vooraanstaand leverancier van oplossingen voor wat betreft ontwerp en productie van warmtewisselaars. Roen Est is in 1983 opgericht en begonnen met het produceren van gevinde warmtewisselaars. Nu is Roen Est een referentiepunt vanwege haar technologie en pakket aan oplossingen voor air conditioning, koeling, verwarming en cogeneratie/warmtekrachtkoppeling.